• Streľba na kovové siluety

    Na strelnici na Beňovom vrchu sme v roku 2008 usporiadali prvú súťaž v streľbe na kovové siluety z malokalibrových zbraní. Strieľa sa z malokalibrových pušiek a pištolí na siluety vtákov a zvierat na 20-50 metrové vzdialenosti.

  • Benchrest

    Na Slovensku sme boli ako prví, kto prispôsobil strelnicu benchrestovej streľbe podľa nemeckého vzoru. Od roku 2009 pravidelne organizujeme takéto súťaže na vzdialenosť 50 metrov. Každoročne sa koná zimná a letná ("Novodedinská") liga v streľbe tejto disciplíny.

  • Streľba zo vzduchových zbraní

    Svoju pozornosť sme upriamili aj na strelcov, ktorí nie sú držiteľmi zbrojných preukazov a radi by si zastrieľali. V zimných mesiacoch organizujeme súťaže v streľbe zo vzduchových pušiek a pištolí v telocvični. Začiatkom roka 2014 sme aj tu zaviedli disciplínu v streľbe na kovové siluety.