Výsledkové listiny

Na týchto stránkach nájdete výsledkové listiny z usporiadaných súťaží v roku 2019. Na pravej strane stránky sa nachádza archív, kde po kliknutí na príslušný rok prejdete k výsledkom z daného roka.

 

Výsledkové listiny 2019

Novoročný kanec - 13.1.2019