Členstvo

Členstvo v Športovo streleckom klube Nová Dedina je uzavreté na základe prihlášky. Výška členského príspevku je schvaľovaná na zasadnutí Rady ŠSK.

 

Členský príspevok 2017

Muži: 10,00€

Ženy a juniori do 21 rokov /nar. 1996 a neskôr/: 2,00€

 

Poplatky

Poplatok za členský preukaz: 2,00€

Poplatok za vydanie duplikátu členského preukazu: 5,00€

 

Chcete sa stať členom?

Prihlášku nájdete TU

 

Napíšte nám

 

 

Kontakt

Športovo strelecký klub Nová Dedina

Nová Dedina 125

935 25 Nová Dedina

info@strelectvo.eu

IČO: 42 426 791